23 kilometer

Door het Zwarte Water, Velden

Wandelroute

De tocht gaat door een 3-tal natuurgebieden, Het Zwarte Water, Het Vreewater en De Ravenvennen. Het Zwart Water is een gevarieerd natuurgebied rond de Venkoelen, een oude Maasmeander.
Het bestaat uit vochtige en droge bostypen, grasland en kleine heide-restanten. Het Vreewater is een smalle verbindingszone tussen beide andere gebieden , het gebied bestaat uit een afwisselend oud cultuurlandschap met kleine bosjes en weiland . De Ravenvennen zijn een droog bosgebied met overwegend grove dennen op oud stuifzand, afgewisseld door cultuurgronden, vennetjes en wat heide. Het meest aantrekkelijke deel van de Ravenvennen zijn de vele vennen, die tot stand kwamen als uitgestoven laagtes in het rivierduinzand. Een imposant duin is de Wittenberg. In de buurt daarvan ligt een fraaie groep vennen. Als leidraad in deze tocht zijn de vijf wandelroutes die verbonden zijn met Gekke Maondaagvierder. Op een drietal plaatsen komt men kleine beelden tegen van de Gekke Maondaagvierder. In vroegere eeuwen trokken jonge vrijgezelle boerenknechten op Gekke Maondaag rond in de buurtschappen. De Gekke Maondaag is als Veldens volksfeest nog altijd springlevend en een bijzonder cultuurverschijnsel.

Bron


Door het Zwarte Water.pdf