18 kilometer

Langs de Borgitter, Ittervoort

Wandelroute

De tocht gaat door een 3-tal kleinere natuurgebieden zoals Het Vijverbroek, Heioord en langs een stukje meanderende Itterbeek. Het Vijverbroek is een natuurgebied dat is ontstaan als een oude meander van de Maas, die verlandde toen de Maas naar het oosten opschoof.
Een groot deel van het gebied bestaat uit elzenbroekbos en wilgenstruweel. Heioord ligt in een kleinschalig cultuurlandschap en wordt beheerd door Natuurmonumenten. De naam duidt op een voormalig open heidelandschap dat is ontgonnen ten behoeve van land- en bosbouw. Als bezienswaardigheden komt men door Thorn dat bekend staat als het Witte Stadje, verder komt men langs Kasteel van Borgitter met hoevengebouwen, een rentmeesterswoning en een watermolen. Verder zijn er een 2-tal andere watermolens de Armenmolen en de Schouwsmolen die als watermolen niet meer in gebruik zijn. De Armenmolen oorspronkelijk een korenmolen nu woonhuis, de buitenkant is echter nog steeds redelijk authentiek. De Schouwsmolen is eveneens een korenmolen, momenteel helaas zonder waterrad.

Bron


Borgitter.pdf