Zakelijk: Bodelier over klimaatverandering

Zakelijk: Bodelier over klimaatverandering

 
Niet alleen slecht nieuws over klimaatverandering

Er is veel over klimaatverandering dat we niet horen, stelt ecomodernist dr. Ralf Bodelier. Wie weet dat het aantal klimaatdoden de afgelopen eeuw enorm is gedaald? Dit is wat we vermoeden: slagen we er niet in om de uitstoot van CO2 fors te beteugelen, dan warmt het klimaat tegen het einde van deze eeuw drie graden op, vergeleken met 1850. Die opwarming kan problemen veroorzaken waaronder meer en zwaardere stormen, meer overstromingen, meer en langduriger periodes van droogte en bosbranden, plus een grotere kans op hittegolven. Dat allemaal meldt het Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. En dat is slecht nieuws.

Bovendien wijst niets erop dat we de wereldwijde uitstoot van CO2 snel onder controle krijgen. Tientallen jaren zijn we al bezig over te schakelen op zon en wind, maar omdat we steeds méér energie nodig hebben, komt wereldwijd nog niet meer dan één procent van alle energie uit zonnepanelen en windmolens. Zelfs wanneer het ons al lukt om alles op alles te zetten, dan halen we volgens voorspellingen van het Internationaal Energie Agentschap IEA ook in 2040 niet meer dan 5 procent uit zon en wind. Veruit de meeste energie komt tegen die tijd nog uit fossiele brandstoffen.

Lees verder in Navenant editie 2 vanaf pagina 106