Column: WOZ-waarde steeds belangrijker

WOZ-waarde steeds belangrijker

Column: WOZ-waarde steeds belangrijker

 

WOZ-waarde steeds belangrijker

Het kabinetsbeleid heeft zeker niet alleen lastenverlichting voor ondernemers tot gevolg. Een lastenverzwaring is opgenomen in het gebruik van de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken).
Begin volgend jaar zullen de gemeenten de jaarlijkse aanslagen gemeentelijke heffingen versturen. Belastingen en heffingen (waterschaps- en afvalstoffenheffing) die verschuldigd zijn voor het eigendom en gebruik van onroerende zaken worden op basis van de WOZ-waarde belast. Niet alleen voor het bepalen van de gemeentelijke heffingen is de WOZ-waarde van belang.
Ook op vennootschapsbelasting heeft de WOZ-waarde een steeds grotere invloed. Fiscaal mag immers op gebouwen die in een onderneming worden gebruikt maar worden afgeschreven tot de ‘bodemwaarde’. Deze bodemwaarde bedraagt 50% van de WOZ-waarde. Voor gebouwen die worden verhuurd of anders ter beschikking worden gesteld, bedraagt de bodemwaarde 100% van de WOZ-waarde. Lange tijd had de uit de WOZ-waarde af te leiden ‘bodemwaarde’ voor velen nog geen beperking in de mogelijkheid om af te schrijven tot gevolg, maar dat gaat veranderen. Uit het op Prinsjesdag gepresenteerde belastingplan 2019 blijkt dat ondernemers vanaf 1 januari 2019 ook een gebouw in eigen gebruik nog slechts tot (100% van) de WOZ-waarde kunnen afschrijven. Effectief betekent dit dat over de gebouwen, veelal de grootste en belangrijkste bedrijfsmiddelen van ondernemers, nauwelijks nog kan worden afgeschreven met een aanzienlijk hogere vennootschapsbelasting over 2019 en de jaren erna tot gevolg.
Naast de vennootschapsbelasting heeft de WOZ-waarde ook invloed op de inkomstenbelasting. In de inkomstenbelasting wordt op basis van de WOZ-waarde het eigenwoningforfait voor de eigen woning bepaald. Zo heeft de WOZ-waarde direct invloed op de belastingteruggave voor de hypotheekrenteaftrek. Ook voor de vermogensrendementsheffing (box 3) van andere onroerende goederen, zoals tweede woningen en verhuurde woningen, wordt uitgegaan van de WOZ-waarde.
Ten slotte wordt ook bij het bepalen van de grondslag van de erf- en schenkbelasting uitgegaan van de WOZ-waarde voor de waardering van woningen.
Uit bovenstaande blijkt dat de WOZ-waarde binnen een groot aantal verschillende belastingen van invloed is. De hoogte van de WOZ-waarde is vaak bepalend voor de verschuldigde belasting. Een lagere WOZ-waarde heeft een besparing van belasting tot gevolg. Het is van belang om kritisch naar de WOZ-waarde te kijken en indien nodig tijdig (binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag gemeentelijke heffingen) bezwaar te maken. Dit kan u in 2019 een leuke belastingbesparing opleveren. Een belastingbesparing die ook in de jaren na 2019 zijn effect zal hebben. 

Mr N P C Kusters RB – BPV accountants & belastingadviseurs