Health Foundation Limburg

Health Foundation Limburg

 


Niet alleen het bedrijfsleven wordt hard geraakt door het coronavirus, ook goede doelen hebben er behoorlijk veel last van. Health Foundation Limburg (HFL) behartigt de belangen van een vijftal medische onderzoekfondsen en zag de inkomsten flink teruglopen. Ellen van de Ven, directeur van het bureau fondsenwerving van HFL, kijkt terug op het coronajaar, maar ook vooruit. Naar een jaar vol uitdagingen.
Tekst: Frans van Tuel │ Foto’s: HFL / Jean-Pierre Geusens / Raoul Limpens

"Donaties blijven zeer welkom, zodat onderzoek in Limburg kan doorgaan"

Coronamaatregelen
“Het leek zo’n mooi jaar te worden. We hadden de begroting en het activiteitenplan voor 2020 gereed. De eerste weken gingen we vol goede moed van start”, reageert Ellen van de Ven online via TEAMS. Five4Five2.jpg“Totdat we in maart plots geconfronteerd werden met talloze coronamaatregelen. We werden genoodzaakt om kritisch naar onze manier van fondsenwerving te kijken.” HFL is het fondsenwervende bureau van het Maastricht UMC+ dat financiële middelen werft voor maar liefst vijf fondsen. Dit zijn Hart en vaat onderzoekfonds Limburg, Kankeronderzoekfonds Limburg, Jonge brein onderzoekfonds Limburg, Alzheimer onderzoekfonds Limburg en Kinder onderzoekfonds Limburg. Deze fondsen maken medisch wetenschappelijk onderzoek mede mogelijk op genoemde ziektebeelden. In Limburg, in het Maastricht UMC+.

Alternatieven
Health Foundation Limburg ontvangt door het jaar heen giften van particulieren en bedrijven. Daarnaast leveren charitatieve activiteiten, zoals asdiner280.jpegonder meer het jaarlijkse Navenant Aspergeweekend, steevast een aanzienlijk opbrengst op voor één of meerdere fondsen. Van de Ven: “Ons werk bestaat grotendeels uit mensen persoonlijk ontmoeten, ze enthousiasmeren en actief betrekken bij ons fonds.
Of we nodigen ze uit voor bijeenkomsten en geven ze een kijkje achter de schermen van wetenschappelijk onderzoek. Toen de ‘crisissituatie’ zich aandiende, stapten we over op alternatieven voor het ‘nieuwe’ fondsen werven. Gelukkig heb ik creatieve, flexibele collega’s. In plaats van persoonlijke gesprekken vonden de ontmoetingen de voorbije maanden op afstand en veelal online plaats. Géén huis-aan-huis collecte maar een digitale collecte en géén netwerkbijeenkomsten, maar online meetings. Het is anders communiceren. Weliswaar effectiever, maar veel afstandelijker. Dat vind ik erg jammer want we missen het persoonlijk contact.”

Dankbaar
De vijf fondsen moesten het in 2020 met aanzienlijk minder inkomsten doen five4five5.jpgals gevolg van het niet doorgaan van acties en evenementen. Volgens Van de Ven betekent dit dat er voor een aantal fondsen net genoeg financiële middelen beschikbaar zijn om aan de afgesproken verplichtingen te voldoen en voor sommige fondsen geldt dat de onderzoekers dit jaar minder krijgen voor hun onderzoek. “Maar het jaar is nog niet voorbij! Want onderzoek moet ook in de toekomst gewaarborgd blijven. Dat willen wij, maar ook artsen, onderzoekers en, in het bijzonder, de patiënten. Wij zijn dankbaar voor de mensen die ons afgelopen jaar gesteund hebben en hopen dat ze dit blijven doen. Komend jaar hopen we dat er weer bijeenkomsten, acties en evenementen georganiseerd kunnen worden.”

Community
Alle online communicatie ten spijt, toch zijn volgens Ellen lang niet alle charitatieve activiteiten / evenementen ten behoeve van HFL geschikt om digitaal te organiseren. “Naar mijn mening moeten mensen sommige activiteiten toch echt persoonlijk meemaken, anderen ontmoeten en RL20191029_Navenant_Alzheimer_Centrum_Lide sfeer beleven. We hechten veel waarde aan de community rondom een fonds en de verbinding tussen de artsen/onderzoekers en onze achterban. Het leggen van een verbinding tussen de wetenschap en de maatschappij is een belangrijk onderdeel van ons werk. Een gever wil immers weten waar zijn geld aan besteed wordt. De ziektebeelden waarvoor we werven zijn herkenbaar. Iedereen is op de één of andere wijze wel betrokken bij een ernstige ziekte, zelf via een familielid, collega of goede bekende. Dat betekent dus dat we komend jaar nog wat uitdagingen voor de boeg hebben”, aldus een vastbesloten Ellen. “Donaties blijven zeer welkom, zodat onderzoek in Limburg kan doorgaan. Daar heeft iedereen baat bij. Als we ernstig ziek worden, willen we immers toch allemaal een goede behandeling dichtbij huis.”

De Health Foundation Limburg verwerft en beheert fondsen, die ingezet worden voor (top)klinisch wetenschappelijk onderzoek in het Maastricht Universitair Medisch Centrum (Maastricht UMC+). Het gaat om onderzoek op het gebied van kanker, hart- en vaatziekten, geestelijke gezondheidszorg en kindergeneeskunde. Limburgs medisch-wetenschappelijk onderzoek verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg in het algemeen en die in het Limburg in het bijzonder. Kijk voor meer informatie én hoe u onderstaandefondsen kunt steunen op onderstaande websites.
-RL20191029_Navenant_Alzheimer_Centrum_Li Hart en vaatonderzoekfonds Limburg: www.hartenvaatonderzoekfondslimburg.nl
- Alzheimer onderzoekfonds Limburg: www.alzheimeronderzoekfondslimburg.nl
- Kankeronderzoekfonds Limburg:
www.kankeronderzoekfondslimburg.nl
- Jonge brein onderzoekfonds Limburg: www.jongebreinonderzoekfonds.nl
- Kinder onderzoekfonds Limburg:
www.kinderonderzoekfondslimburg.nl 

Gaiazoo.jpg
Bezoek aan GAIA Zoo voor Kinder onderzoekfonds Limburg

Five4Five1.jpg

Five4Five