Column: Poetin en Killer Cellen

Gerard Bos- Prof. Dr. Maastricht University Medical Centre

Column: Poetin en Killer Cellen

 Poetin en Killer Cellen

Het lijkt erop dat de koude oorlog een doorstart maakt met de mededeling van Poetin dat er een nieuwe technologie voor kernwapens is. Van kernbommen zijn we gelukkig al heel lang verschoond gebleven maar de beelden van wat deze bommen kunnen aanrichten, zullen bij veel mensen nog op het netvlies staan. 

Wat kernbommen onder andere doen is het vernietigen van je beenmerg. Van beenmerg kun je soep koken (mergpijpjes) maar we hebben het vooral nodig om onze bloedcellen aan te maken, waaronder witte bloedcellen die voor afweer tegen infecties zorgen. Om het gevaar van kernbommen te pareren is uitgevonden dat je een beenmergtransplantatie kunt doen: gezond beenmerg van een donor infunderen na radioactieve straling. Dit heeft wel als nadeel dat de beenmergcellen van de donor de patiënt als ‘vreemd’ kunnen herkennen en de patiënt afstoot, zoals ze dat ook bij een virus doen. Het gaat daarom alleen goed als je beenmerg van een broer/zus gebruikt die belangrijke kenmerken van de patiënt gemeen heeft. Dit om afstoting te voorkomen. Dat is bij één van de vier broers/zussen het geval. Maar sinds de pastoor niet meer langs komt is de kans op een donor steeds kleiner. Daarom zijn wij alweer meer dan 15 jaar geleden, bij muizen begonnen met half-identieke transplantaties. Dat bleek te kunnen onder bepaalde omstandigheden. En nog belangrijker: een groot deel van de muizen genas van borstkanker, doordat het donor afweersysteem de kanker afstoot. 

Dit anti-kanker effect van deze half-identieke transplantatie blijkt te berusten op Killer Cellen van de donor. Wij zien ook een gunstig effect in het laboratorium bij de ziekte van Kahler. En in Amerika zien ze al een gunstig effect bij patiënten met leukemie! Om dit effect bij patiënten te kunnen onderzoeken heb je heel veel Killer Cellen van een donor nodig. Niet alleen wij geloven in Killer Cellen. Onlangs waren we in Hannover om met 15 groepen uit Europa een plan voor te bereiden om bij de Europese Commissie subsidie te vragen. Steeds meer artsen en onderzoekers zijn ervan overtuigd dat Killer Cellen een bijdrage zullen gaan leveren aan de kans op genezing, misschien niet alleen, maar zeker in combinatie met andere middelen. Wij zijn inmiddels in Europa dankzij alle bijdragen van het Limburgse publiek voor het onderzoek naar Killer Cellen een serieuze partner. Er is veel geld beschikbaar, maar de kans dat je uit Europa subsidie krijgt is, gezien de enorme concurrentie die er is voor onderzoeksgeld, maar 5%. Dus blijven we alle middelen aangrijpen om ons werk voor te zetten. Navenant, Jan, Margot en Petro dragen hier aan bij. Mocht U nog twijfelen om naar het Aspergeweekend te komen: twijfel niet! Dit jaar is het 10e jaar dat deze happening plaats vindt. En de resultaten zijn er naar. Ik beloof u: in 2020 zullen de eerste patiënten Killer Cellen krijgen in Limburg, met of zonder Europese subsidie. En dat kunt u helpen realiseren! 

Het is hopelijk niet nodig om beenmerg- transplantaties te doen vanwege het gedrag van diverse “gekken”. Maar als de zo ontdekte techniek kan helpen kanker te bestrijden zijn we – met terugwerkende kracht - toch een beetje blij met deze dwaze oorlogsvoering.

Gerard Bos • Prof. Dr.  Maastricht University Medical Centre