Column: De Sluis

Gerard Bos- Prof. Dr. Maastricht University Medical Centre

Column: De Sluis

 
De Sluis

U kent allemaal wel de betekenis van een sluis: een beweegbare waterkering in een kanaal of rivier, die het mogelijk maakt dat schepen hoogteverschillen kunnen overbruggen. Een nuttige voorziening die in veel situaties scheepvaart mogelijk maakt waar dat anders niet gaat. Sinds enkele jaren hebben we in Nederland een nieuw soort sluis.  Voor geneesmiddelen.

Als de prijs van een geneesmiddel te duur is in de ogen van de Minister wordt dit geneesmiddel in de sluis geplaatst. Er volgen onderhandelingen met de industrie die het middel op de markt brengt om uiteindelijk het waterpeil op zodanige hoogte te brengen dat het schip kan doorvaren: Het middel  komt beschikbaar. Gaat de sluis altijd open? Dat is nog onduidelijk. En ook waar precies in de sluis de onderhandelingen over gaan.  Er wordt gekeken naar wat een geneesmiddel kost per gewonnen levensjaar van de patiënt, maar ook naar de kosten voor ons land. Een minder vaak voorkomende ziekte mag meer kosten per patiënt dan een vaak voorkomende ziekte, omdat dan de totale prijs oploopt.

Zolang de sluis gesloten is, komt een middel niet beschikbaar en dan worden patiënten te kort gedaan:  een goed werkend middel is niet voorhanden.  Als beroepsgroep kunnen wij aan deze situatie niets veranderen. Dus als de patiënt mij vraagt of hij daadwerkelijk de beste behandeling krijgt kan ik dat anno 2018 voor het eerst in mijn medische carrière niet altijd bevestigen.  Sommige patiënten zoeken daarom hun eigen weg en proberen via crowdfunding geld bij elkaar te krijgen om een middel dat in Nederland  nog niet verkrijgbaar is, over de grens te krijgen. Dat wil nog wel eens slagen, maar dat is een weg die niet is vol te houden.  Stel u voor dat vele mensen nu een  actie zouden starten om de beste behandeling in Aken te halen  (ik denk aan de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker waarvoor het beste middel in bepaalde situaties nu in de sluis zit, al bijna een jaar) , dan zouden die acties snel vastlopen:  500 mensen die bijna 200.000 euro zoeken per jaar gaat niet lukken. Is er iemand schuldig  aan het feit dat de waterstanden zo veel van elkaar verschillen dat de sluis dit niet kan overbruggen?  Het is het gevolg van ons kapitalistisch economisch systeem: de industrie neemt het risico om producten te ontwikkelen en moet het risico terugverdienen. En daar eigenen ze zich goede winstpercentages voor toe . In het belang van de aandeelhouders,  zo wisten ze mij te melden: U en ik via ons pensioenfonds. Overigens verdient de farmaceutische  industrie minder per geïnvesteerde euro dan de bank, die aan een zorginstelling een lening/hypotheek verschaft voor nieuwbouw.  Daar hoor je gek genoeg niemand over!

De oplossing: Nederland maakt van te voren bekend wat we wel of niet willen betalen. De industrie en de aandeelhouders weten  waar zij aan toe zijn en kan de prijs al dan niet aanpassen.  Te duur is te duur en het middel komt er in dat geval niet.  Mensen gaan dan eerder dood dan technisch gezien mogelijk, maar het is wel transparant.  En als de Minister dan de hypotheekcontracten van de banken  in de sluis stopt, kan daar mogelijk nog iets overblijven.