Column: Bitcoins en Belasting

Drs. John Ringhs, Belastingadviseur bij BPV accountants en belastingadviseurs

Column: Bitcoins en Belasting

 


Bitcoins en Belasting
Drs. John Ringhs, Belastingadviseur bij BPV accountants en belastingadviseurs


De bitcoin is het nieuwe virtuele betaalmiddel en de koers van de bitcoin heeft hoogtijdagen gekend, maar ook dieptepunten. De laatste tijd zijn er veel vragen gesteld of en hoe de bitcoin belast wordt in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beschouwt de bitcoin als belastbaar vermogen van de belastingplichtige. Bitcoins moeten dan ook door de particuliere belastingplichtige worden aangegeven in de aangifte inkomstenbelasting in box 3 onder het kopje ‘overige bezittingen’.

Voor de belastingheffing in box 3 wil de belastingdienst de koerswaarde van de bitcoins op 1 januari om 0.00 uur van het betreffende belastingjaar weten. Als de koers van de bitcoins gedurende het jaar daalt kijkt de belastingdienst in box 3 toch gewoon naar de waarde van de bitcoins op 1 januari. Dit is namelijk de peildatum voor het vaststellen van de fiscale grondslag in box 3. Het is dus mogelijk dat de koers van de bitcoins gedurende het belastingjaar zo ver zakt dat er meer inkomstenbelasting moet worden betaald dan de waarde van de bitcoins op enig moment is. Dit risico lopen beleggers in aandelen of vastgoed ook.

Inkomstenbelasting betalen over het jaar 2017 in box 3 hoeft alleen als het vermogen in box 3 boven de
€ 25.000 euro uitkomt (bij fiscale partners boven de € 50.000). Indien de waarde van de bitcoins op de box 3 peildatum niet in de aangifte inkomstenbelasting wordt opgegeven wordt er een onjuiste belastingaangifte gedaan wat strafbaar is. De belastingwet voorziet in de mogelijkheid om daarvan in te keren en daardoor forse boetes en strafvervolging te voorkomen.

De inkeerregeling houdt in dat de belastingdienst bij inkeer binnen 2 jaar geen of bij inkeer na 2 jaar een lagere boete aan de belastingplichtige oplegt. Dit geldt alleen wanneer er spontaan en vrijwillig alsnog, schriftelijk en volledig aangifte wordt gedaan van het niet aangegeven inkomen in box 3. De inkeermelding wordt dan gezien als een straf verminderende omstandigheid. De boete wordt in geval van inkeer voor box 3-inkomen gematigd tot een boetepercentage van 120% over de te weinig geheven box 3 belasting.
De inkeerregeling is met ingang van 1 januari 2018 beperkt ten aanzien van in het buitenland opgekomen en aangehouden vermogen.

Het voordeel van inkeren is dat er na de inkeer vrijelijk over de bitcoins kan worden beschikt daar er geen sprake meer is van zwart vermogen!

Bronvermelding: BPV