Cultuur: Brett Gentile

Cultuur: Brett Gentile

 Brett Gentile

Hij is te zien in bekende series als The Walking Dead en Hollywoodfilms als Captain America: Civil War en We’re The Millers, maar zijn naam doet waarschijnlijk niet direct een belletje rinkelen. En dat terwijl hij gestalte geeft aan personages die van grote invloed zijn op het verloop van het verhaal. Maak kennis met Brett Gentile, een in Parkstad geboren Amerikaanse beroepsacteur die al ruim vijftien jaar op de buis en het witte doek te bewonderen is. En die typische Hollandse nuchterheid? Die zit nog steeds in zijn systeem.

Hollywood-acteurs met Limburgse roots zijn niet zo vaak – zeg maar gerust bijna nooit – in het wild te spotten. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Zoveel bewijst de in Heerlen geboren acteur Brett Gentile (46), die voortkwam uit de liefde tussen een Amerikaanse man en een Nederlandse vrouw. “Mijn vader was een militair bij de Amerikaanse luchtmacht en gestationeerd in Brunssum, waar hij mijn moeder leerde kennen en verliefd op haar werd. Ik ben het glorieuze bijproduct. Lucky them”, grapt Brett, die op vierjarige leeftijd met zijn vader meeverhuisde naar de Verenigde Staten. “Daar nam mijn vader ontslag bij de luchtmacht om aan de slag te gaan als sportdirecteur voor militair personeel. Om zo dicht mogelijk bij mijn moeder in Nederland te kunnen zijn liet hij zich stationeren in Duitsland, met als gevolg dat ik in de loop der jaren zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten heb gewoond. Als we in Duitsland waren spendeerden we veel tijd met de Nederlandse familie.”

Foto’s: Brett Gentile, Gene Page/AMC

Lees verder in Navenant 8, vanaf pagina 70