Wit begint, zwart wint

Wit begint, zwart wint

‘Schaakmat’, ‘rokade’, ‘paardensprong’… Deze en vele andere schaaktermen waren begin mei te horen op het Adelante College in Valkenburg aan de Geul.

Hier werd namelijk het jaarlijkse internationaal schaaktoernooi ‘Euro-Chess’ georganiseerd. Jongeren die aan deze editie deelnamen, kregen de kans om schaakexperts als Hans Böhm en Anne Haast te verslaan. Ondanks dat ik zelf graag een potje mag schaken, kan ik er met mijn beperkte talent slechts van dromen om zulke spelers echt partij te bieden. Ik vind het daarom des te indrukwekkender om te zien hoe de jonge schakers die aan Euro-Chess deelnamen daar wel in slaagden!

Euro-Chess 2016 wordt georganiseerd door de ‘Euro-Chess foundation’ en Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs en wonen. Het evenement brengt jongeren met een visuele en lichamelijke beperking uit zeven Europese lidstaten bij elkaar om solidariteit, communicatie en tolerantie bij Europese jongeren te bevorderen. Dit gebeurt op een recreatieve en competitieve manier waarbij sport en bewegingsactiviteiten centraal staan. Schaken is de ideale sport om jongeren te laten realiseren dat ze gelijk zijn ondanks verschillende achtergronden en eventuele lichamelijke beperkingen.

Naast het vierdaagse schaaktoernooi vonden er ook veel culturele activiteiten plaats, zoals een bezoek aan het gouvernement en Maastricht, een survivaltocht, markt en een feestavond als afsluiting. Jongeren uit Duitsland, België, Nederland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije sluiten door deze activiteiten nieuwe vriendschappen. Ze komen in contact met andere culturen en ontdekken onderlinge (culturele) verschillen die ze vervolgens leren te waarderen en accepteren, precies de kernwaarde van Europa: ‘in verscheidenheid verenigd’.

In Europa juichen we dergelijke initiatieven van harte toe. “Mensen samenbrengen over alle denkbare grenzen en hindernissen heen is de essentie van waar het in Europa om draait”, aldus Marianne Thyssen, de Europese Commissaris voor Sociale Zaken, in een persoonlijk aanbeveling voor Euro-Chess.
Hier sluit ik me volledig bij aan en heb dan ook grote bewondering voor de onvermoeibare inspanningen en werkzaamheden van deze organisatie.

Euro-Chess bevordert de integratie tussen jongeren met en zonder functiebeperking. Het is een mooi en goed voorbeeld van grensoverschrijdende culturele samenwerking die bijdraagt aan het versterken van een Europees gevoel. In het Europees Parlement heb ik Euro-Chess daarom voorgedragen voor de Europese Burgerschapsprijs. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan personen of groepen die zich bijzonder hebben ingezet voor de versterking van de grensoverschrijdende, Europese samenwerking. Bij het ter perse gaan van deze editie is het nog niet bekend of Euro-Chess de prijs daadwerkelijk in de wacht heeft weten te slepen. Ik hoop natuurlijk van harte dat Euro-Chess de waardering krijgt die het verdient. 


Jeroen Lenaers
Lid Europees Parlement