School anno 2016

School anno 2016

Toen ik nu bijna vier jaar geleden de vraag gesteld kreeg voor welk onderwerp ik voor de VVD woordvoerder wilde zijn, hoefde ik niet lang na te denken. Onderwijs natuurlijk!

Met mijn achtergrond op het gebied van talentontwikkeling in het internationale zakenleven, had ik mij namelijk hevig verbaasd hoe zeer de basisschool waar mijn oudste kind destijds naar toe ging, nog leek op de school waar ik 30 jaar eerder gezeten had.
En in de basis is daar misschien niets mis mee. Taal en rekenen is van alle tijden. Maar toch? Zou het onderwijs anno 2016 er eigenlijk niet anders uit moeten zien? Toen ik op de basisschool zat (en ook nog op de middelbare school) belden we nog in telefooncellen met kwartjes. Als ik een spreekbeurt had, moest ik op de fiets naar de stad om daar de hele bibliotheek uit te pluizen op zoek naar informatie. De tijdschriften van mijn ouders en zussen sneuvelden omdat ik perse de juiste plaatjes eruit moest knippen om bij mijn werkstuk te plakken. Hoe anders is dit vandaag.

Niet zo lang geleden was er een pas afgestudeerde aardrijkskundeleraar bij mij op bezoek in den Haag. Hij vertelde, terecht met trots, dat hij een digitale applicatie had ontwikkeld waar leerlingen op een interactieve manier de wereld konden ontdekken. Hij had deze mammoettaak op zich gepakt omdat er op zijn school nog gewerkt werd met stencils voor topografie, waar de grens tussen Oost-en West-Berlijn met Tipp-Ex weggepoetst was.

Kunnen we hier anno 2016 tevreden over zijn? Ik vind van niet. Mijn ambitie voor het onderwijs, niet alleen als politicus, maar vooral ook als moeder, gaat veel verder. Dat moet ook, wil Nederland bijblijven in een kleiner wordende wereld waar de concurrentie om kennis steeds groter wordt. In een tijd waarin technologische veranderingen steeds sneller gaan en we te maken hebben met een steeds internationalere en wispelturigere arbeidsmarkt.

'Education, for most people, means trying to lead the child to resemble the typical aldult of his society..But for me, education means making creators.. You have to make inventors, innovators, not conformists’ (Jean Piaget)

Wat mij betreft moet onderwijs onze kinderen een goede basis geven voor de onzekere toekomst die zij tegemoet gaan. De manier om dit te doen is dat een school, meer dan vandaag vaak realiteit is, een plek moet zijn waar talent tot ontwikkeling kan komen, die onze kinderen vandaag leert waar hun talenten liggen en hoe zij deze kunnen inzetten om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. Waar niet enkel het reproduceren van kennis, maar ook het leggen van verbindingen in die kennis, centraal staat. Waar de talenten en de vindingrijkheid van leerlingen het uitgangspunt van het onderwijsprogramma zijn. School zou leerlingen moeten helpen om slimme oplossingen te bedenken voor toekomstige problemen waarvan we nu nog niet eens kunnen vermoeden dat ze ooit zullen ontstaan.

School anno 2016 moet leerlingen de robot niet laten vrezen, maar laten freezen. 


Karin Straus
Lid Tweede Kamer