Pensioenzwemmen

Pensioenzwemmen

Als het pensioen onder water staat, wordt het hoog tijd om zwemdiploma's te halen. Een vreemde vergelijking misschien.

Maar eigenlijk is het met inkomen en pensioen net alsof je op je 67e ineens in het diepe water wordt gegooid. Als je je zwemdiploma's hebt gehaald, dan is er niets aan de hand. Maar heb je verzuimd om goed te leren zwemmen, dan ga je kopje onder. In deze vergelijking dus letterlijk en figuurlijk.

Inmiddels zijn we bekend met het idee dat een huis onder water kan staan, namelijk als de hypotheek hoger is dan de waarde van woning. Maar helaas is inmiddels gebleken dat een pensioen ook onder water kan staan. Dat is het geval als het pensioen lager is dan benodigd om van te leven. Daarom hieronder het Pensioen A-B-C, alsof het een Zwem A-B-C is.

Nu leven we in een verzorgingsstaat en daarin leert nagenoeg iedereen wel de basisbeginselen van het zwemmen, zeg maar: haalt zwemdiploma A. In het pensioenzwembad noemen we dit 'diploma' ook wel de AOW of de eerste pijler. Met deze basis kun je nét het hoofd boven water houden, maar het houdt niet over. Zeker niet als je meer gewend bent.

Daarom bieden veel werkgevers een pensioenregeling aan voor hun werknemers, zeg maar zwemles om diploma B te halen. Maar: de zwemlessen worden steeds duurder en het water steeds dieper. Of in pensioentermen: de rente is flink gedaald en we leven steeds langer. En waar werkgevers vroeger nog een diploma-garantie gaven aan hun medewerkers, betalen ze nu steeds vaker alleen een bedrag voor de zwemlessen. Het risico of dit voldoende is om te kunnen zwemmen, is daarmee geheel aan de werknemer.
Om te weten of je kunt zwemmen als je op pensioendatum in het diepe gegooid wordt, moet je dus weten of je slaagt voor je B-diploma. Je tussentijdse rapport kun je daarom vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Mijn advies: bekijk het een. Daar staat keurig in hoe het met de voortgang van het pensioenzwemmen staat.

Wat nog niet in het voortgangsrapport staat, is of er nog dingen zijn die het pensioenzwemmen straks ernstig belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan een hoge huur of woningschuld. Als deze als een blok aan het been hangen, dan moet er harder gezwommen worden om het hoofd boven water te houden.

En als je dan tot de conclusie komt dat het pensioen nog onder water staat en er extra zwemlessen nodig zijn, kies dan voor een goede zweminstructeur. Niet eentje die veel te duur is en van wie je bovendien maar weinig leert, zoals in het verleden bij veel woekerpolissen is gebeurd, maar een betrouwbare. En voor de goede zwemmers onder ons komt daarmee zelfs diploma C in beeld.

Want de keuze is eenvoudig: wordt het zwemmen in het geld of zakken als een baksteen.

Drs. Muriel Palm-Kamsma
Gecertificeerd Financieel Planner