Notenkraker

Grab them by the pussy

Notenkraker

Niettegenstaande de algemene beschouwingen op provinciaal en lokaal niveau, was er de afgelopen tijd weinig politieke reuring.

Het integriteitsonderzoek van het niet nadenkende Denk-partijlid Ozturk, kabbelt voort en de politieke crisis in Nuth schijnt bezworen te zijn. De opstand van de ambtenaren in Leudal, die zich door de lokale politieke kopstukken geschoffeerd voelen, lijkt de kop ingedrukt. Opvallend was wel dat in Heerlen tijdens de beschouwingen een glas Koempelbier werd geserveerd. Initiatiefnemer was het inmiddels veroordeelde Heerlens raadslid Petermann. Dezelfde Petermann die een officier van justitie voor nazi-kampbeul uitmaakte. Trumpiaans, niet helemaal. Schokkend zeker. Van hetzelfde niveau als de uitspraak van ex PVV-statenlid Cor Bosman die een politieke collega voor “uitgekotst halalvlees, gemaakt van Turks varken” uitmaakte? Wat overigens te denken van het “pleur op” van premier Rutte of het “rot op” van Aboutaleb? Ook de PVDA kopstukken Spekman en Samson laten zich in dat verband niet onbetuigd. Om over Wilders maar helemaal niet te spreken.

Maar toch, vertolkt dat niet in enigerlei mate het gevoel van het volk? En niet alleen van de “deplorables” zoals Clinton het electoraat van Trump weg heeft gezet. Groeit ook hier niet de kloof tussen arm en rijk? Neemt ook bij ons het gevoel van wantrouwen jegens de politiek niet toe? Voelen wij ons wel gehoord gelet op het gemak waarmee de uitkomst van het referendum door Rutte wordt weggezet. Willen ook wij weer, zoals de Britten, het heft in eigen handen nemen in plaats van speelbal te zijn van de (Europese) politieke, bemoei- en regelzucht en op dat niveau gereguleerde instroom van asielzoekers? Daar is een Nexit niet voor nodig. Wel een forser standpunt. Vertolken onze volksvertegenwoordigers en bestuurders wel ‘de stem van het volk’ of zitten zij er uitsluitend ter meerdere eer en glorie (en het carrièreperspectief) van zichzelf? Weten zij überhaupt wel wat er leeft onder grote groepen van onze bevolking?

Stel je voor, je staat als onschuldig Limburgs meadje in een willekeurige kroeg in Maastricht te nippen aan een sapje. Bijvoorbeeld ‘de Bobbel’, waar met enige regelmaat de fine fleur van de Limburgse politiek zich verpoost en al dan niet op rekening van menig ondernemer een pilsje drinkt. Overigens met uitzondering van SP-statenlid Daan Prevoo. Die heeft een voorkeur voor, op rekening van de provincie, donkerrood gekleurd druivensap van het duurdere soort in plaats van een beter bij zijn partijlogo passend tomatensapje. Hoor je plotsklaps de Gouverneur, gedreven door hormonen en drank in een vlaag van machoisme en in een gedacht onbewaakt en onbespied moment, tegen de overige leden van GS zeggen; sjnap em bie de ……..

Dat is niet alleen even schrikken maar ook onacceptabel, afkeurenswaardig, onfatsoenlijk en seksistisch. Allemaal waar. Lijdt dat tot volksopstanden? Ben je dan ineens ongeschikt als Gouverneur? Kennelijk in de USA onvoldoende om Trump van de verkiezingswinst af te houden? Zou dat misschien in Nederland ook niet het geval kunnen zijn? Laten we dat vooral niet vergeten. Ook in de wetenschap dat het cordon sanitaire om Wilders geen enkel effect heeft. Sterker nog zijn populariteit heeft bevorderd. Roeide Trump ook niet in zijn eentje in tegen de gevestigde politieke orde? Natuurlijk valt alles te nuanceren en is onze situatie niet vergelijkbaar met die in de USA. Toch mag dat niet lijden tot onderschatting van en een zekere minachting voor de kiezer.

Dacht ik 2016 onbezorgd te kunnen afsluiten. Blijkt dat niet het geval, ondanks de economische opleving. Ik maak mij zorgen over de mondiale en Nederlandse (politieke) ontwikkelingen in 2017. Van de andere kant vertrouw ik op onze calvinistisch inslag en vooral ons gezond verstand. Die zorg neemt echter niet weg de lezer een voorspoedig 2017 te wensen. 


Gerard van Dinter