Sloopmateriaal als basis voor de toekomst

Resource House

Sloopmateriaal als basis voor de toekomst

Architect Erol Oztan is één van de pioniers achter het Resource House in Heerlen.

Het eerste zelfvoorzienende woonhuis in Nederland dat gebouwd wordt met hergebruikte materialen en grondstoffen die vrijkomen uit duurzame sloop. Daarmee bouwt Erol niet alleen een huis, maar ook aan een 100 procent circulaire toekomst.

Erol Oztan is een enthousiaste vakman die durft te tornen aan de gevestigde standaard. In gesprek met de vooruitstrevende architect word je aan het denken gezet, niet in de laatste plaats door zijn voortdurende ‘waarom’-vragen die je uitdagen anders tegen gevestigde processen en standaards aan te kijken. “Waarom kunnen we ons huis niet oppakken en meeverhuizen? Waarom bouwen we nog een huis van bakstenen? Waarom bouwen we geen huis dat je kunt demonteren en vervolgens kunt doorverkopen? Waarom kan het niet goedkoper? Waarom bouwen we eigenlijk een huis voor de eeuwigheid?” Al snel realiseer je je dat Erol geen echte vragen stelt. Het is zijn visie op de toekomst. Een visie waarvan hij overtuigd is dat het binnen twee dan wel drie jaar getransformeerd is tot de realiteit.

Circulair
Het kabinet sprak onlangs uit dat Nederland in 2050 volledig circulair moet zijn. Het economische systeem moet erop gericht zijn herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Resource Limburg (waar Erol medeoprichter van )werkt naar de verwezenlijking van die ambitie in de bouwwereld toe. De sociale onderneming richt zich op het circulair maken van het sloop- en bouwproces en bundelt die kennis in het Resourcenter: een fysieke locatie waar door middel van leren, werken en experimenteren zichtbaar wordt welke innovaties en ontwikkelingen op het gebied van hoogwaardig hergebruik mogelijk zijn. De kennis die daar wordt opgedaan, wordt geïmplementeerd in het Resource House: het eerste zelfvoorzienende woonhuis in Nederland dat gebouwd wordt met hergebruikte materialen en grondstoffen die vrijkomen uit duurzame sloop. Grote aanjager van dit alles is architect Erol Oztan.