De nieuwe GGZ

Recept voor de toekomst?

De nieuwe GGZ

24 procent van de Nederlanders heeft het afgelopen jaar gekwakkeld met zijn of haar geestelijke gezondheid. Het gevolg van deze ontwikkeling is meervoudig: zorgkosten stijgen en de kloof tussen zorgbehoefte en zorgaanbod groeit.

Hoogleraar psychiatrie is Jim van Os is initiatiefnemer van ‘De Nieuwe GGZ’, een beweging die zich verzet tegen ‘hokjesdenken’ en cliënten weer zeggenschap geeft.

Tekst: Kristel Schreurs
Foto: Paul Rous


De zoveelste vernieuwing? “Nee”, zegt professor Jim van Os. “De Nieuwe GGZ is geen vernieuwing, maar een tegengeluid dat vorm krijgt in een experiment.” Het doel van het experiment is om mensen in beweging te krijgen en resultaten te evalueren. De Nieuwe GGZ wil niet bezuinigen, maar het geld voor andere doeleinden gebruiken zodat het weer bij de patiënt terechtkomt. De hoogleraar doelt voornamelijk op de 60 procent die verdwijnt in bedden en de 25 procent die wordt opgeslokt door administratieve overhead. “Breng het aantal bedden terug en kanaliseer het geld naar wijkcommunity’s”, vertelt Van Os. Daarnaast moet volgens de professor het accent liggen op zingeving, en niet op diagnoses en symptoombestrijding.

De initiatiefnemers van ‘De Nieuwe GGZ’ starten in januari met twee pilots in Hoensbroek en Maastricht. In gedepriveerde wijken worden GGZ-community’s opgericht waar GGZ-hulpverleners, ervaringsdeskundigen, huisartsen en WMO-partners samenwerken.

Alles over De Nieuwe GGZ leest u in de decemberuitgave van Navenant.