LEVANTOgroep

Het zorgstelsel op z’n kop

LEVANTOgroep

LEVANTOgroep biedt ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang.

De organisatie heeft een duidelijke visie op de toekomst, waarin zelfredzaamheid van de burger, innovatie en samenwerking een centrale rol spelen. Die visie wordt door een aantal andere zorgaanbieders in Hoensbroek gedeeld. Wanneer je die gezamenlijke visie aanvult met een flinke portie ambitie, kom je uit op
een coöperatie die wel eens hét model zou kunnen zijn voor een nieuw zorgstelsel: Hoensbroek STAND-BY!


Tekst: Cindy Brouns
Fotografie: Paul Rous

Paul Schefman (voorzitter RvB LEVANTOgroep), Elvira van Bergen (programmamanager Innovatie RADAR) en Erik Hoesbergen (bestuurder Alcander) leggen uit waarom Hoensbroek STAND-BY! zonder meer de stempels innovatief en toekomstgericht mag dragen. White label-werkwijze, populatiebekostiging, vertrouwen en co-creatie zijn dé sleutelwoorden voor wat een aardverschuivend zorgproject lijkt te gaan worden.

HOENSBROEK STAND-BY!
Vanaf 2014 werden in een samenwerkingsverband met 45 zorgaanbieders in Zuid-Limburg de transitie en transformatie in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
voorbereid. Daaruit ontstond een aantal initiatieven. Zo werden door in eerste
instantie zes zorg- en welzijnsaanbieders (LEVANTOgroep, Radar, Meander, Alcander,
SGL en Xonar) en de gemeente Heerlen de toekomstmogelijkheden van de zorg en Wmo
in de gemeente onderzocht. Daar rolde vijf maanden geleden Hoensbroek STAND-BY!
uit: een wijkcoöperatie waarin acht zorg- en welzijnsaanbieders samenwerken met een
gezamenlijk doel. Burgers met een Wmo-vraag helpen zonder indicatie, waarbij
financiële en inhoudelijke schotten worden weggenomen. Hoe naar dat doel wordt toegewerkt, lees je in de decemberuitgave van Navenant