Daelzicht

Zorgbeleving

Daelzicht

Er vindt een transitie plaats in de zorg. Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen om’. Voor een ambitieuze organisatie als Daelzicht is dat niet voldoende. Zij maken een extra stap naar ‘zorgen met’.

Sleutelwoorden in het nieuwe zorgen: Het talent van de cliënt als uitgangspunt nemen, zorgen tot een beleving maken en samenwerken met ondernemers, studenten en kennisinstituten.

Daelzicht is een vertrouwde naam op het gebied van zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. In plaats van te kijken naar het huidige zorgaanbod, neemt Daelzicht de cliënt als uitgangspunt en verkent daarmee de weg naar ‘het nieuwe zorgen’. Waar liggen de ambities, talenten en daarmee hartenwensen van de cliënt? Het ondergaan van zorg maakt onder regie van Daelzicht plaats voor zorgbelevenis.

Hartenwens
Jenny Buijks, lid van de raad van Bestuur: “De belevingsgerichte zorg is bij ons van een project doorgegroeid naar een beweging.” Jan Valkenborgh, ook lid van de raad van Bestuur, vult aan: “Daarnaast nodigen we het hele sociale stelsel rondom cliënten uit om met ons te kijken hoe we hartenwensen kunnen vervullen. Dan blijkt er samen veel mogelijk.” Zo werd er een ontmoeting met Ali B geregeld, een bezoek aan Lourdes gebracht en mocht een cliënt te paard over het strand galopperen. Jaarlijks inventariseert Daelzicht bij haar 2.000 cliënten hartenwensen, 600 van die dromen worden werkelijkheid wanneer de cliënt zich ‘held van de dag’ mag noemen.

Waar alles kan

Jenny legt uit dat mensen met een verstandelijke beperking, en hun omgeving, voornamelijk geconfronteerd worden met wat ze allemaal niet kunnen. “Bepaalde dingen die voor een ander heel normaal zijn, beleven ze niet: een ritje in de achtbaan, een vliegbrevet halen, hun trouwdag ervaren. We zijn voornemens een belevingspark te creëren waar cliënten niet geconfronteerd worden met die beperkingen. Een wereld waar alles kan. Die geven we samen met de maatschappij vorm.” De ingrediënten voor het belevingspark zijn er al: visvijvers, een manege, kinderboerderij, wigwamvakanties en een belevingsbos. In zogenaamde living labs wordt er samen met studenten, ondernemers en kennisinstellingen gezocht naar aanvullingen op en uitbreidingen van die faciliteiten. Dat varieert van het vlechten van paardenmanen, vissen en roofvogelshows tot 3D- en 4D- technologieën waar een ritje in de achtbaan tot de beklimming van Mount Ventoux gesimuleerd wordt.

Lees het volledige artikel in Navenant nr. 1 of in de Navenant App.