DC Klinieken Maastricht

Persoonlijk contact als medicijn

DC Klinieken Maastricht

DC Klinieken Maastricht bezit hét medicijn voor zorg die niet alleen kundig, maar ook warm en vertrouwd is.

Locatiemanager Teun Kessels onthult de belangrijkste ingrediënten: “Korte toegangstijden aangevuld met persoonlijk, laagdrempelig contact en vertrouwde gezichten.” Combineer dit met een breed zorgnetwerk, kundige medische specialisten en hightech apparatuur, en je hebt de formule waarmee DC Klinieken al jarenlang een sterke positie inneemt in het landelijke zorglandschap.

Zodra je de drempel van DC Klinieken Maastricht betreedt, voel je je op je gemak. De vertrouwde gezichten achter de balie stralen uit dat je in goede handen bent. Teun Kessels: “Wij gaan met patiënten niet anders om dan met onze familie.” Daarmee vat de locatiemanager de filosofie samen die als rode draad door de werkwijze van DC Klinieken loopt.

Zorgaanbod
Van oudsher richt DC Klinieken Maastricht zich op huisartsendiagnostiek. Het verlenen van die service uit zich bijvoorbeeld in het maken van echo’s en röntgenfoto’s of spreekuren van gynaecologen en neurologen. In samenwerking met Zuyderland en Bevolkingsonderzoek Zuid heeft de kliniek zich daarnaast gespecialiseerd in maag- darm- en leveronderzoeken. Juni jongstleden heeft DC Klinieken Maastricht het zorgaanbod verder uitgebreid met een pijncentrum. Daarmee sluit het aanbod naadloos aan op de regionale zorgvraag.

Samenwerken
Binnen het brede zorgaanbod staat samenwerken centraal. DC Klinieken Maastricht richt zich op laagcomplexe zorgvragen. Zodra de zorgvraag een complexer patroon ontwikkelt, worden patiënten ondergebracht bij betrouwbare partners als MUMC+ en Zuyderland. Als patiënt sta je er, ongeacht de complexiteit van je zorgvraag, nooit alleen voor. “We denken niet in concurrentie. Samen met onze partners versterken we elkaar op zo veel mogelijk gebieden om de regio gezond te houden.” Die samenwerking uit zich ook in het uitwisselen van kennis. Zo zijn medische specialisten uit Zuyderland en MUMC+ ook deels werkzaam in de Maastrichtse kliniek. Daarnaast is er regelmatig intercollegiaal overleg met betrokken huisartsen, maar ook met andere zorgverleners in het voormalig Annadalgebouw.

Korte toegangstijden
Naast een breed, kundig zorgaanbod en een goed netwerk van partners, zet DC Klinieken Maastricht in op korte toegangstijden. “We hebben geen wachtlijsten”, vertelt Teun met gepaste trots. “Doordat we flexibel zijn, kunnen we snel opschakelen en uitbreiden.” Daarmee beschrijft Teun een belangrijke motivatie achter de keuze voor DC Klinieken Maastricht. Toch steekt de voornaamste reden daar met kop en schouders bovenuit: persoonlijk contact. Je weet dat je in goede handen bent én voelt je op je gemak in een vertrouwde omgeving. Dat gevoel is onbetaalbaar.