Disclaimer

Algemene deelnamevoorwaarden Prijsvragen en Mail & Win-acties Navenant Magazine

Algemeen
Deze algemene deelnamevoorwaarden van Holbox Media BV en Navenant Magazine te Echt zijn van toepassing op alle prijsvragen en Mail & Win-acties die door Navenant Magazine worden georganiseerd.

Deelname aan een dergelijke actie houdt acceptatie van deze spelvoorwaarden in. Geen enkele betwisting van de spelvoorwaarden zal in overweging worden genomen. Holbox Media BV en Navenant Magazine behouden zich het recht voor om dergelijke acties op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemers.

Publicatie
Door deelname aan prijsvragen en Mail & Win-acties van Navenant Magazine op de aangegeven wijze, geeft de inzender hiervan volledige en onvoorwaardelijke toestemming dit materiaal te publiceren in Navenant Magazine. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het plaatsen van dit materiaal. Navenant Magazine behoudt zich het recht voor -tenzij vooraf anders overeengekomen- ingezonden reacties in te korten en eventueel aan te passen.

Deelname
Deelname staat open voor ieder natuurlijk persoon met uitsluiting van medewerkers van Holbox Media BV, Navenant Magazine en/of ondernemingen waarmee wordt samengewerkt met betrekking tot dergelijke acties.

Uitgesloten van deelname is tevens een natuurlijk persoon die middels een derde partij of tussenpersoon deelneemt aan een actie. Holbox Media BV en Navenant Magazine behouden zich het recht voor een dergelijke persoon of partij uit te sluiten van deelname.

Prijzen
Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs of contant geld. Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Over de uitslag van de acties wordt niet gecorrespondeerd.