Colofon

Navenant is het lifestylemagazine voor Nederlands- en Belgisch-Limburg, 16e jaargang.

Bladmanager
Anouck Oomen

Redactie
Frans van Tuel
Fred Sochacki

Culinaire redactie
Hein Schumans
Henk Hover
Janneke Philippi
Mario Tertschnig

Sales
Anouck Oomen
Anouk Hoogers
T +31 (0)475 56 95 05

Art-Director
Claudia Coppen
Studio Holbox
Jules Verschaeren

Fotografie en film
Claudia Coppen
Bram Becks
Raoul Limpens
Anne Lefevre
Jean-Pierre Geussens

Aan Navenant werken mee
Jac Buchholz
Henk Heijligers
Henk Vossen
Columns
Ralf Bodelier
Rens Raemakers
Prof. dr Marjolein de Vugt
Mgr. Rob Merkx

Uitgever
Holbox Media bv
Loperweg 8
6101 AE Echt
T +31(0)475 569 505
info@navenant.nl

Druk
Holbox BV

Exploitatie en distributie
Chantal Hol

Copyright
Niets van deze website mag worden overgenomen en/of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Het ongevraagd
toesturen van fotomateriaal geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid
Hoewel Navenant met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is Holbox Media bv niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave. Holbox Media bv is niet verantwoordelijk voor handelingen van derden, welke
mogelijkerwijs voortvloeien uit het lezen van deze uitgave.